Ta strona wykorzystuje pliki cookie.Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy, sprawdź naszą Politykę prywatności.

Polytika prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów w relacji ze Sprzedawcą jest ., Beauty Line sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010) przy ulicy Rynek Główny 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588721, NIP 6762496652, adres poczty elektronicznej: info@parfumclub.pl, numer telefonu: (+48) 500 467 681 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).


Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 

W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:

Nazwa i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe

Dane demograficzne. Płeć, data urodzenia, kraj 

Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty

Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, gromadzimy:

Nazwa i dane kontaktowe - adres e-mail i imię.

Dane demograficzne – kraj, płeć.

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

Dane dotyczące korespondencji między firmą Beauty Line sp. z o.o a klientem

Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma Beauty Line sp. z o.o

 Prawa podmiotu przetwarzania danych

a) Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

b) Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

c) Ma również prawo zwrócić się z żądaniem do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

d) Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Beauty Line sp. z o.o. obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. „session cookie“ są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie“, pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki).


Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnym w stopce niniejszych zasad albo za pośrednictwem adresu e-mail info@parfumclub.pl

Kontakt:

Beauty Line sp. z o.o. 

Rynek Główny 28

Kraków

31-010

 

Obsługa klienta: +48 500467681 info@parfumclub.pl